Εκδήλωση Ομίλου Φίλων Δημ. Βιβλιοθήκης: «4η Λογοτεχνική συνάντηση της Πέμπτης», 28/5/15 – Πολιτιστικό Στροβόλου

Εκδήλωση Ομίλου Φίλων Δημ. Βιβλιοθήκης «3η Λογοτεχνική συνάντηση της Πέμπτης», 14/5/15 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

«Βραβεία Εκδοτικής Αρτιότητας», 11/5/15 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Εκδήλωση Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Παρουσίαση Βιβλίων», 4/5/15 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου