Το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου αποτελείται από τη διατηρητέα οικοδομή και το νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί πρότυπο αναπαλαίωσης, σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας Δημόσιων Κτιρίων σε όλη την Ευρώπη και έχει συμπεριληφθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε Ευρωπαϊκή Έκδοση που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Η απόφαση για την αναπαλαίωση της διατηρητέας οικοδομής και η ανέγερση του νέου κτιρίου λήφθηκε το 2003 από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο.  Η απόφαση αποσκοπούσε στη βελτίωση των κοινωνικοπολιτιστικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Στροβόλου, στην πνευματική καλλιέργεια των πολιτών, αλλά και στην αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα του Δήμου.

Οι δύο πρώτες αίθουσες της διατηρητέας οικοδομής κτίστηκαν το 1915 και με συνεισφορά της κοινότητας Στροβόλου και αποτέλεσαν το πρώτο σχολικό κτίριο της κοινότητας.  Το 1925 το κτίριο έλαβε την τελική του μορφή με την ανέγερση ακόμα δύο δωματίων, από τα οποία το ένα χρησιμοποιείτο σαν αίθουσα διδασκαλίας και το άλλο σαν γραφείο των δασκάλων.  Το 1968 στο κτίριο συστεγάζονταν δύο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το Συμβούλιο Βελτιώσεως Στροβόλου και το Κοινοτικό Κρεοπωλείο.

Από το 1969 μέχρι το 1986 το κτίριο χρησιμοποιείτο αποκλειστικά σαν γραφεία του Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου, ενώ ακολούθως και μέχρι το 2000, σαν γραφεία του νεοσύστατου τότε Δήμου Στροβόλου.

Η διατηρητέα οικοδομή αναπαλαιώθηκε διατηρώντας ανεπηρέαστο το χαρακτήρα του παραδοσιακού.

Το νέο κτίριο αποτελεί συνδυασμό σύγχρονης και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σαν κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.  Έγινε αξιοποίηση  των τοπικών βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής, με προκαθορισμένες σχέσεις ανοιγμάτων βάση προσανατολισμού.

Ο νότιος κυκλικός υαλοπίνακας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως σύστημα ηλιακής καμινάδας, σύστημα που προθερμαίνει το φρέσκο αέρα κατά την περίοδο του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι εκτονώνεται η θερμική ενέργεια προς το περιβάλλον.

Υιοθετήθηκαν συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης και εφαρμόστηκε σύστημα εξωτερικής, εσωτερικής και ενδιάμεσης σκίασης σε όλους τους υαλοπίνακες της νέας οικοδομής.

Εφαρμόστηκε σύστημα γεωθερμικού κλιματισμού/γεωεναλλακτών για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.

Εγκαταστάθηκε ενεργειακό σύστημα διαχείρισης που ελέγχει πλήρως τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις  και διαθέτει δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως έλεγχου για βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κτιρίου.

Επιπλέον έχουν γίνει επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο για βελτίωση του μικροκλίματος.

O ιστορικός χώρος παραδόθηκε στους πολίτες σαν χώρος παραγωγής πολιτισμού.  Παραδόθηκε στους πολίτες μια κυψέλη πολιτισμού, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια, εκθέσεις, εικαστικά, μουσική και άλλες δραστηριότητες, όχι μόνο της τοπικής μας κοινωνίας, αλλά  και ολόκληρης της μείζονος Λευκωσίας.

Η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου δεν είναι πολυτέλεια, σπατάλη ή μια περιττή διαδικασία, καθότι ο πολιτισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο της ύπαρξης μας.  Αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και ανεκτίμητο  κεφάλαιο που καλύπτει κάθε εκδήλωση της ζωής μας.