Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι οργανωμένο σύμφωνα με διεθνείς βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές και η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey Decimal Classification.

Οι δέκα κατηγορίες ταξινόμησης είναι: 

  • 000 – 099 Γενικά έργα
  • 100 – 199 Φιλοσοφία
  • 200 – 299 Θρησκεία
  • 300 – 399 Κοινωνικές επιστήμες
  • 400 – 499 Γλώσσα
  • 500 – 599 Θετικές επιστήμες
  • 600 – 699 Εφαρμοσμένες επιστήμες
  • 700 – 799 Καλές τέχνες
  • 800 – 899 Λογοτεχνία
  • 900 – 999 Γεωγραφία – Ιστορία

Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AASR2) και η μηχανογράφηση του υλικού γίνεται με το Βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Η μηχανογράφηση της βιβλιοθήκης απετέλεσε από την αρχή μια αναγκαιότητα, έτσι σήμερα το όλο σύστημα λειτουργίας και δανεισμού γίνεται με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Όλη σχεδόν η συλλογή βιβλίων είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο και αξιοποιείται, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy/) και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών / Cyprus Library Network, www.cln.com.cy).

Συλλογές

Σήμερα η βιβλιοθήκη διαθέτει  30,000 τόμων  βιβλίων, μικρό αριθμό οπτικοακουστικού υλικού,  και εμπλουτίζεται συνέχεια με νέες εκδόσεις.