Κυπριακές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστημίου Κύπρου
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
links_europeanuniversity Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τ.Ε.Π.Α.Κ)
links_universityofnicosia Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia)
links_uclan-logo Uclan (University of Central Lancashire)
links_cim_logo Cyprus Institute of Marketing (CIM)
links_ciim_logo Cyprus International Institute of Management (CIIMM)
Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Ελληνικές Βιβλιοθήκες

national_library_greece Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Δήμου Γιαννιτσών
Δημόσια Κεντρική – Βέροιας
Δημόσια Κεντρική – Λεβαδειάς
Δημόσια Κεντρική – Δήμου Κιλκίς
Δημόσια Κεντρική – Σερρών
Δημόσια Κεντρική – Κέρκυρας

Ξένες Βιβλιοθήκες

links_europeanlibrary Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (European Library)