Παρουσίαση βιβλίου «Τρεις γενιές σιωπής – Βερεγγάρια» της Γιόλας Δαμιανού Παπαδοπούλου, 2/6/22