Παρουσίαση Βιβλίου “Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης 1960-2018”, 21/12/18