Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Τι γίνεται στη γειτονιά μου;» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τρίτη 8/11/22, 17:00, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν σχετικά με την αξία της χρήσης ψηφιακών μεθόδων της επιστήμης των πολιτών για τη μελέτη και οργάνωση της πόλης και θα δοκιμάσουν στην πράξη αναδυόμενες τεχνολογίες για την καλύτερη κατανόηση του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου.

Η δράση εμπίπτει στο πλαίσιο του Έργου CitizenEnhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs CEOS_SE και υποστηρίζεται από το NI4OS Europe, VeLAB και UDigiSH.