Παρουσίαση Βιβλίου «Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης 1960-2018», 21/12/18