Γενικοί Κανονισμοί

 • Απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων μέσα στη Βιβλιοθήκη.
 • Τα προσωπικά αντικείμενα είναι υπό την προσωπική ευθύνη και φύλαξη του καθενός επισκέπτη ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται ότι παίρνει μαζί του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα φεύγοντας από τη Βιβλιοθήκη.
 • Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υλικού της Βιβλιοθήκης πρέπει να αποζημιώνεται από το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημιά ή απώλεια.
 • Πρέπει να τηρείται ησυχία στη Βιβλιοθήκη.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων στη Βιβλιοθήκη. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται.
 • Η φωτοτυπική μηχανή καλύπτει μόνο τις ανάγκες των επισκεπτών. Όμως η φωτοτύπιση του υλικού υπό-κειται στους διεθνείς κανόνες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δανεισμός

 • Δανειστικό υλικό: Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), τα σπάνια βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες, που είναι μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα από 6 ετών και άνω.
 • Η εγγραφή για τους ενήλικες γίνεται με την παρουσίαση της πολιτικής ταυτότητας. Εκδίδεται κάρτα μέλους, η οποία ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της.
 • Κάθε μέλος δικαιούται να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία για 21 ημέρες και να ανανεώσει το δανεισμό τους μία φορά.
 • Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης, υπάρχει φωτοτυπική μηχανή για καλύτερη εξυπηρέτηση.